Conference | From Orientalism to Islamophobia?

Հետաքրքիր միջազգային գիտաժողով Շվեյցարիայում, որի թեմաները շատ արդիական են արևելագետների համար՝ օրինտալիզմից մինչև իսլամաֆոբիա։ Կազմակերպիչները հոգում են կեցության ծախսերը։ Դիմելու վերջնաժամկետը 2016թ. հունվարի 1-ն է։ The theme of the second…

Continue ReadingConference | From Orientalism to Islamophobia?