Conference | From Orientalism to Islamophobia?

Հետաքրքիր միջազգային գիտաժողով Շվեյցարիայում, որի թեմաները շատ արդիական են արևելագետների համար՝ օրինտալիզմից մինչև իսլամաֆոբիա։ Կազմակերպիչները հոգում են կեցության ծախսերը։ Դիմելու վերջնաժամկետը 2016թ. հունվարի 1-ն է։ The theme of the second…

Continue ReadingConference | From Orientalism to Islamophobia?

Առցանց դասընթաց (Online course) | Sharia in the West

Առցանց (օնլայն) դասընթաց՝ Sharia in the West
Անցկացման ժամկետները՝6 February 2014 – 24 April 2014
Կազմակերպիչը՝ Leiden University
Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 20 հունվարի, 2014

ul_logoԼեյդենի համալսարանը հայտնի է իր արևելագիտական դպրոցով: Այս անգամ համալսարանն առաջարկում է առցանց դասընթաց, որին կարող են մասնակցել նաև այլ համալսարանների ուսանողներ/հետազոտողներ: Դասընթացին զուգահեռ մասնակիցներն իրականացնելու են սեփական հետազոտական ծրագիրը (research project), որի համար կարող են նաև դրամաշնորհ ստանալ: Սա պարզապես հրաշալի հնարավորություն է երիտասարդ արևելագետների համար, ովքեր զբաղվում են իսլամագիտությամբ:

Admission requirements

This is a 12 week pilot SPOC course (Small Private Online Course) that can be taken by: – students registered with Leiden University MA’s programs (including students from other Dutch universities, and foreign students registered at Leiden University), and – non-registered foreign students who are admitted only to this course, and will follow this course online.

The course allows for a maximum of 50 students.
See below for further admission details:

Leiden registered students
The course is intended for students of the Master Theology and Religious Studies. It is also open for Master Islamic Studies and master students of other faculties. In addition to the general rules set for admission to the Master course students are expected to possess a basic knowledge of the history of Islam and in particular Islam in the West.

Non-registered foreign students
These students must have abilities and skills on a master level. Since this course encourages students to conducts research on sharia in the West, it is open only to applicants from Europe (including Russia and Ukraine), North America and Australia. Geographical extension of the course is considered for the near future.
No strict academic qualifications are required, but the applicant will be evaluated on his/her capabilities to follow and contribute to this course. The applicant is required to have the necessary academic skills, but also a sense of ingenuity and initiative in order to successfully set up and conduct the final research project.
(See below, under “Registration” for registration requirements.)

Description

The notion and practice of Sharia in the West is entirely new and in continuous development. The topic is a complex interaction between, on the one hand, aspirations of Western Muslims to apply the rules of Islam (sharia) to their everyday lives and, on the other hand, the extent to which Western legal, political, societal and cultural systems allow for such applications. We will come across notions like minority fiqh (fiqh al-‘aqaliyat), secularism, religious law, freedom of religion, integration, radicalization, Islamophobia. The course will therefore instruct in a multidisciplinary approach, including law, anthropology, sociology and Islamic studies. (more…)

Continue ReadingԱռցանց դասընթաց (Online course) | Sharia in the West