Թուրքերը Գերմանիայում ամենամեծ մուսուլման փոքրամասնություն

Նկարը մեծացնելու համար սեղմե՛ք նկարի վրա:

Գերմանական «Spiegel» պարբերականի համաձայն, Գերմանիայում մուսուլմանական փոքրամասնության մեջ 63.2% են կազմում թուրքերը: Փոքրամասնությունների վերաբերյալ այլ ինֆոպատկերներ և «Թուրքերը Գերմանիայում» սոցոլոգիական ուսումնասիրության արդյուքների հիման վրա հոդվածը տե՛ս այստեղ:

Այս թեմայով տե՛ս նաև՝

Թուրքերը Գերմանիայի քաղաքական կյանքում