Հայերենից փոխառությունները թուրքերենում

Երբ ամեն անգամ խոսում ենք հայերեն-թուրքերեն փոխառությունների մասին, միշտ սկսում ենք հայերենում թուրքերեն փոխառությունների մասին ու այդպես էլ հերթը չի հասնում թուրքերենում հայերեն փոխառությունների մասին:
Ձեզ եմ ներկայացնում երկու հոդված այս թեմայով, որոնք հրապարակված են «Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ» ժողովածուի համապատասխանաբար 12-րդ և 16-րդ հատորներում:

Խ. Պ. Ամիրյան – Հայերենից փոխառյալ բառերը թուրքերենումsign6_A4

Ն. Մկրտչյան – Հայերենից թուրքերենին անցած նորահայտ փոխառություննեը