You are currently viewing Արցախի հեռուստատեսություն | Զրույց Վարուժան Գեղամյանի հետ

Արցախի հեռուստատեսություն | Զրույց Վարուժան Գեղամյանի հետ

  • Post category:Video

Արցախի հանրային հեռուստատեսության «Ազատ անկյուն» հաղորդաշարի հյուրն է Սանկտ Պետերբուրգի պետհամալսարանի ասպիրանտ, արևելագետ Վարուժան Գեղամյանը։ [youtube https://www.youtube.com/watch?v=n66SSWhhj-I]