Ազգությամբ թուրք պատգամավորները Բալկաններում

Բալկանյան երկրներում բավականա մեծ թիվ են կազմում թուրք պատգամավորները` 45: Ստորև ըստ երկրների:
Բուլղարիա -35

Կոսովո -4

Հունաստան – 2

Ռումինիա – 2

Մակեդոնիա – 2

Աղբյուրը՝ «Զաման»: