Read more about the article Հաթայ պետության դրոշմանիշը
Հաթայ պետության դրոշմանիշը

Հաթայ պետության դրոշմանիշը

Վերևում շատ կարճ կյանք ունեցած Հաթայ պետության դրոշմանիշն է։ Գտա էստեղ։ Երևի գիտեք Հաթայի (Ալեքսանդրետ) նահանգի պատմությունը։ Եթե ոչ, ապա մեջբերում եմ վերջերս լույս տեսած «Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն» գրքից։ 1936…

Continue ReadingՀաթայ պետության դրոշմանիշը