You are currently viewing Հանրային ռադիո | Status Quo հաղորդաշար

Հանրային ռադիո | Status Quo հաղորդաշար

  • Post category:Video

Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի «Status Quo» հաղորդաշարի շրջանակներում քաղաքագետ Գևորգ Մելքոնյանի հյուրն էր թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Զրույցի թեման՝ Թուրքիայի քաղաքական մշակույթն ու արտաքին քաղաքականությունը։

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294372996″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]