You are currently viewing Հանրային ռադիո | Status Quo

Հանրային ռադիո | Status Quo

Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի «Status Quo» հաղորդաշարի շրջանակներում քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հյուրն էր թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։
Զրույցի թեման՝ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխություններն են։ Ինչպիսի՞ տեղաշարժեր են գրանցվել երկրում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որոնք են քաղաքական հիմնական դերակատարներն են ու ինչպես է դա անդրադառնում Թուրքիայի ներքին և արտաքին հիմնական քաղաքական հարացույցերի վրա։

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/309445231″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]