You are currently viewing Հանրային Ռադիո | Status Quo հաղորդաշար

Հանրային Ռադիո | Status Quo հաղորդաշար

Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի «Status Quo» հաղորդաշարի շրջանակներում քաղաքագետ Գևորգ Մելքոնյանի հյուրն էր թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Զրույցի թեման՝ ԱՄՆ-ում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց, Հայոց ցեղասպանության տեղը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններ։

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/296839953″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]