Read more about the article Կիպրական ռեալպոլիտիկ՝ ըստ Քիսինջերի
(Original Caption) Words of Wisdom...? Helsinki, Finland: United States President Gerald Ford leans close to his Secretary of State Henry Kissinger to hear some words of diplomatic wisdom from the Middle East peace-seeker. This private interlude came early while they were awaiting the arrival of British Premier Harold Wilson for breakfast-time talks a few hours before the start of the European Security Conference.

Կիպրական ռեալպոլիտիկ՝ ըստ Քիսինջերի

2024 թվականին կլրանա ուղիղ 50 տարի, ինչ Թուրքիայի զինված ուժերը ներխուժել և գրավել են Միջերկրական ծովում գտնվող անկախ պետության՝ Կիպրոսի Հանրապետության տարածքի շուրջ 40 %-ը։ Կիպրոսի օկուպացված հյուսիսային հատվածում Թուրքիան…

Continue ReadingԿիպրական ռեալպոլիտիկ՝ ըստ Քիսինջերի