Աշխարհը պատկերող խորհրդանշական ծաղրանկարներ

7916d6fa32f2Ինչքան բան կարող են ասել պատմաբանին կամ հետազոտողին ընդհանրապես քարտեզները, եթե իմանալ, թե ինչպես նրանց «խոսեցնել»։ 

0b2ad10ba853c38636b464341774331414f6744
Ջ. Բ. Հարլի

1980-ականներից քարտեզները սկսեցին կարևոր աղբյուրագիտական դեր խաղալ պատմական հետազոտություններում։Քարտեզների՝ որպես պատմության վերաբերյալ վիզուալ աղբյուրների օգտագործման առաջամարտիկը անգլիացի գիտնական Ջ. Բ. Հարլիին էր, ում աշխատանքները դասական են համարվում այս ոլորտում մինչև օրս։ Այստեղ դրել եմ Հարլիի հոդվածներից մեկը (John Brian Harley. Maps, knowledge and power // The Iconography of landscape. A history of symbolic representations. Cambridge, 1989. P. 277-31), որ շատ կարճ նկարագրում է քարտեզների ուսումնասիրության նոր մեթոդները ու ուղեցույց կարող է դառնալ ձեզ համար, եթե որոշենք ձեր հետազոտության աղբյուր վերցնել քարտեզները (հետաքրքրվողներին կուղարկեմ մի ամբողջ ցանկը ըստ այս թեմայի)։ Օրինակ վերջերս հրատարակված գրքերից մեկը՝ «Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire » (Pınar Emiralıoğlu, Ashgate 2014), Հարլիի առաջարկած մեթոդաբանությունն է օգտագործում ցույց տալու համար օսմանյան քարտեզագիրների ու նրանց աշխատանքների դերը օսմանների կայսերական պատկերացումների ձևավորման գործում 16-րդ դարում։ Գիրքը արդեն գրախոսելու եմ։ Հուսամ, շուտով հնարավորություն կունենամ այն տեղադրել բլոգում։

Ինչևէ, իրականում ուզում այսօր ընթերցողիս ներկայացնել 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին ստեղված մի քանի քարտեզ֊ծաղրանկարներ, որոնք խորհրդանշական կերպով ներկայացնում էին եվրոպական տերությունները (սեղմե՛ք նկարին մեծացնելու համար)։

 Տե՛ս շարունակությունը ներքևում։

101cbb2d2ef5 68249f269134 b85fb3e950bc778a1468bcf2 574b4a5c6ffc 439d614b67a0 280b99c4c9fa 253dc5063de3 54e7ae2035fc 2f8bcfa7d106 4b2f9b2ac3bc 4cb56889d4ec 7dca715d82d9 09ad74336d87 9dbeb8a61909 b85fb3e950bc 1b616e57dcb8 01c5fc9c9878 2a69f1d9b39f 2ccb979492c3