Ինչպես էին օսմանները սովորում հայերեն

  • Post category:eLibrary

Վերջերս ձեռք ընկավ հազվագյուտ մի բրոշուր՝ «Հայերենը չորս օրում սովորելու ուղեցույց օսմաներեն իմացողների համար»։
Տպագրված է Հիջրայի 1308 (1892) թվականին ոմն Հաջի բեյ Ահմեթ Մուխթարի կողմից Նշան Բերբերյան տպարանում։

Իրականում, կարելի է օգտագործել որպես օսմաներենի տարրերը, ավելի շուտ տառերը սովորելու ուղեցույց։

[scribd id=252865180 key=key-Y3k98E8IUuEoab8ioOhT mode=scroll]